Služby pre poľnohospodárov

Bohatstvo obnoviteľných zásob podzemných vôd v mnohých oblastiach Slovenska umožňuje ich využitie na zavlažovanie. V časoch vysušovania krajiny v dôsledku klimatických zmien sa jedná o výhodné riešenie závlah z hľadiska ceny, dostupnosti a spoľahlivosti, avšak povolenie odoberať potrebné množstvo podzemných vôd z oblasti si vyžaduje ich preukázanie vypracovaním hydrogeologického prieskumu.
 
My Vám ponúkame hydrogeologické prieskumné práce, realizáciu studní, potrebné výpočty a úspešné absolvovanie zložitého povoľovacieho procesu na využívanie podzemných vôd na zavlažovanie.
 
Pre podrobnosti nás prosím kontaktujte na našej emailovej stránke nusitk@gmail.com.
 
 

Kontakt

Tibor Kovács - NuSi RNDr. Tibor Kovács
Svätovojtešská 425/7
831 03 Bratislava

Mobil: 0905 481 324
nusitk@gmail.com