Vývoj software

 

  • pre účely modelovania prúdenia podzemných vôd
  • transport látok v podzemných vodách
  • spracovanie dát
  • štatistiku
  • grafiku

Kontakt

Tibor Kovács - NuSi RNDr. Tibor Kovács
Trnavská cesta 110/B
821 01 Bratislava

Mobil: 0905 481 324
nusitk@gmail.com