Výpočty prítokov podzemnej vody do stavebnej jamy

 

V prípade, že sa stavba zakladá pod úrovňou hladiny podzemnej vody, ponúkame výpočty súvisiace s presakovaním podzemnej vody do stavebnej jamy.

Za predpokladu existencie nutných vstupných parametrov do výpočtov vieme pomerne presne určiť množstvá presakovanej vody do stavebnej jamy a optimálny návrh tesniacich a odvodňovacích prvkov.

Prítoky do stavebnej jamy určujeme za rôznych alternatív existencie  resp.  neexistencie  izolačných  prvkov  v stavebnej jame a

za rôznych alternatív odvodňovacích zásahov (čerpacie vrty, drény,…). Výsledkom je posúdenie možnosti odvodnenia stavebnej jamy a optimálny návrh tesniacich a odvodňovacích prvkov.

Kontakt

Tibor Kovács - NuSi RNDr. Tibor Kovács
Svätovojtešská 425/7
831 03 Bratislava

Mobil: 0905 481 324
nusitk@gmail.com