Modelovanie priesakov cez teleso hrádze vodnej nádrže


Kontakt

Tibor Kovács - NuSi RNDr. Tibor Kovács
Trnavská cesta 110/B
821 01 Bratislava

Mobil: 0905 481 324
nusitk@gmail.com