Výpočty možností využitia podzemnej vody na chladenie a vykurovanie objektov

 

Tepelné technológie sú z energetického hľadiska finančne veľmi výhodné.

V prípade, že sa dôkladne neoveria hydrogeologické pomery lokality, môže nedostatočná tepelná kapacita horninového prostredia viesť k zlyhaniu funkcie technológie chladenia a vykurovania a teda aj k vysokým stratám investičných nákladov.

Naša spoločnosť vyvinula metodiku výpočtov na posúdenie možnosti aplikácie tejto technológie v daných hydrogeologických podmienkach. Modelovými výpočtami optimalizujeme počty, rozmiestnenie a výdatnosti čerpaných a injektážnych vrtov.

Je potrebné urobiť prepočty kapacity horninového prostredia a v prípade, že nie sú postačujúce, zvoliť optimálne riešenie.

 

Kontakt

Tibor Kovács - NuSi RNDr. Tibor Kovács
Svätovojtešská 425/7
831 03 Bratislava

Mobil: 0905 481 324
nusitk@gmail.com